Croeso i Ysgol Llanllechid!

 

 

Neges Groeso

Mae'n bleser o'r mwyaf gennyf gyflwyno'r llawlyfr hwn i'ch sylw gan estyn croeso twymgalon i’ch plentyn i’n hysgol. Os oes gennych blentyn/blant eisoes yma hefo ni yn Ysgol Llanllechid, yr un yw’r croeso a’r cyfarchion!

Yn y llawlyfr, ceisir egluro sut mae ein hysgol yn gweithio wrth sicrhau'r addysg o’r ansawdd orau posibl i'n disgyblion mewn awyrgylch ddeinamig, weithgar a hapus.

Llawlyfr GwybodaethLlawrlwytho Llawlyfr Gwybodaeth 2022 - 2023

Cysylltu

 

Gwenan Davies Jones

ebost