Newyddion Ysgol Llanllechid

 

Ysgol Haf 2021

Ydych chi’n mwynhau cerddoriaeth?
Ydych chi awydd deuddydd llawn hwyl a chwerthin gyda’ch ffrindiau?
Yn ystod 26ain – 29ain o Orffennaf bydd Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Món yn cynnal YSGOL HÁF yn GALERI, Caernarfon.
Am fwy o wybodaeth am yr YSGOL HAF - cliciwch yma
Ffurflen gofrestru YSGOL HAF - cliciwch yma

Saesneg yn unig...

Clwb Cwtsh

Would you like to speak welsh at home? Click here to read more Or Go to

www.learnwelsh.cymru/learning/clwb-cwtsh
www.meithrin.cymru/clwb-cwtsh/
01970 639 639
clwbcwtsh@meithrin.cymru

  • 230421-clwb-cwtsh-gwynedd

line

Saesneg yn unig...

The Royal Mint Museum celebrates winners of Remembering Decimalisation short-story competition

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl