CRA


Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dyma sut mae’r arian a godwyd ac a roddwyd i’r ysgol wedi cael ei wario:
• £2500 i brynu gliniaduron i’w hychwanegu at y rhai sydd eisoes wedi eu prynu gan yr ysgol. Nod eithaf yr ysgol yw cael gliniadur ar gyfer pob disgybl yn yr Adran Iau (Blynyddoedd 3-6)
• £700 tuag at dripiau diwedd tymor (yn anffodus, cafodd swm sylweddol o arian ei ddwyn yn ystod lladrad diweddar yn yr ysgol ac mae’r cyfraniad yma gan y GRhA wedi helpu i wneud tripiau diwedd tymor y disgyblion yn fwy fforddiadwy i rieni.)

Mae prosiectau cyfredol/ y dyfodol yn cynnwys:
• Prynu teganau newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.
• Prynu mwy o liniaduron i helpu’r ysgol gyrraedd eu gôl ar gyfer yr Adran Iau.

Calendr Digwyddiadau 2013

Digwyddiad
Pryd
Lleoliad
Cyfarfod Pwyllgor
20 Mehefin - 7.30pm
Clwb Criced
Cyfarfod Pwyllgor
12 Medi - 7.30pm
Clwb Criced
Ffair Hydref
28 Medi - 11am – 3pm
Ysgol Llanllechid
CCB
24 Hydref - 7.30pm
Clwb Criced
Cyfarfod Pwyllgor
28 Tachwedd - 7.30pm
Clwb Criced
Bore Coffi
7 Rhagfyr – 10.00am
Clwb Criced

 

Anogir pawb i gymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn - gorau po fwyaf! Croesewir unrhyw syniadau ar gyfer codi arian ac os na allwch ddod i’r cyfarfodydd, yna anfonwch eich syniadau/ sylwadau at y pwyllgor trwy’r manylion cyswllt isod neu gadewch nodyn gyda’r ysgol.
Manylion Cyswllt Pwyllgor CRhA

Cadeirydd
Ysgrifennydd
Lowri Watcyn Roberts
Siân Esmor Rees
8 Pen y Ffriddoedd
Gwenlais, 8 Bron Arfon
Tregarth
Llanllechid
LL57 4NY
LL57 3LW
Ffôn: 01248 600490
Ffôn: 01248 600427
Symudol: 07815 093955
Symudol: 07919 444033