Llywodraethwyr

Cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol Cyngh. Walter Williams
  Fiona Cadwaladr Owen  

 

Mrs Meleri Davies

 

Cymunedol Mrs Mandy Baines  
  Mrs Megan Tomos  

 

Mr Haydn Davies

 

Rhieni Mr Dafydd Beech  
  Mrs Lesley Hughes  
  Mr Stephen Rees  

 

Mrs Sian Thomas

 

Cyngor Cymuned

Cyngh. Godfrey Northam

Cynrychioli’r Athrawon

Mr Huw Edward Jones

Cynrychioli’r Staff Ategol

Ms Leanne Parry

Pennaeth

Mrs Gwenan Davies Jones

 

Clerc

Mrs Iona Robertson

 
   
Ar gyfer Llywodraethwyr yn unig: