Llywodraethwyr

Cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol

Cyngh.Walter Williams

 

Cyngh. Paul Rowlinson

 

 

Mr Brian Jones

 

Cymunedol

Mr Haydn Davies

 
 

Mrs Sian Thomas

 

 

Mr Bleddyn Williams

 

Rhieni Mr Dafydd Beech  
  Mrs Lesley Hughes  
  Mr Huw Vaughan Jones  

 

Mrs Mari Emlyn Wyn

 

Cyngor Cymuned

Cyngh. Godfrey Northam

Cynrychioli’r Athrawon

Mrs Llinos Wilson

Cynrychioli’r Staff Ategol

Ms Leanne Parry

Pennaeth

Mrs Gwenan Davies Jones

 

Clerc

Mrs Iona Robertson

 
   
Ar gyfer Llywodraethwyr yn unig: