Pwy di Pwy

 

Pennaeth

Mrs Gwenan Davies Jones

Meithrin

Ms Rhian Haf

Blwyddyn 0

Ms Elen Clwyd Evans/ Ms Llinos Non Parri

Blwyddyn 1

Mrs Ffion Jones / Mrs Hafwen Cranham

Blwyddyn 2

Mrs Llinos Wilson (Head of Foundation Phase)

Blwyddyn 2 / 3

Mrs Rona Williams

Blwyddyn 3

Mrs Bethan Jones

Blwyddyn 4

Mrs Marian Jones

Blwyddyn 5

Mrs Nerys Tegid

Blwyddyn 6 Mr Huw Edward Jones (Deputy) / Mr Stephen Jones
Cymorthyddion Mrs Helen Roberts Ms Nicola Roberts
  Ms Rachel Davies Mrs Sian Roberts
  Ms Elin Mair Jones Ms Zoe Williams
  Mrs Rhian Jones Ms Amanda Owen
Ms Natalie Coulter Ms Angharad Efans
Ms Leanne Parry Ms Kathryn New
  Ms Holly Rowe Mrs Gwen Swann

STAFF ATEGOL

 

Swyddog Gweinyddol / Ms Leanne Parry

Clerc Cinio

Mrs Wendy Jones

Gofalwraig

Mrs Gillian Griffiths

Cymorth Glanhau Mrs Carol Roberts  

 

Mr Adrian Jones

Cogyddes â Gofal

Mrs Mona McDonald

Cogyddes Gynorthwyol

Mrs Margaret Jones

Staff y Gegin

Ms Emma Monks

 

Goruchwylwraig Canol Dydd

Mrs Jean Hughes