Themau

Dosbarth Ms Evans/Ms Haf: Hapusrwydd
Dosbarth Mrs Wilson: Blasus
Dosbarth Mrs Williams: Y Goedwig
Dosbarth Mrs Marian Jones: Y Goedwig
Dosbarth Mrs Parry Owen: Teuluoedd
Dosbarth Mrs Bethan Jones: Esgyrn,gwaed a darnau gwaedlyd
Dosbarth Mr Stephen Jones: Mwy na Mods a Rockers
Dosbarth Mr Huw Jones: Mwy na Mods a Rockers
Dosbarth Ms Hanna Huws: Trychfilod
Dosbarth Mrs Tegid/Ms Ellis: Mwy na Mods a Rockers