Urdd

Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion fu'n cystadlu yn frwdfrydig yn enw Ysgol Llanllechid.

 


Gwrandewch ar ganeuon Cyngerdd Gwyl Ddewi yr Adran Iau 2016. Cliciwch yma i weld y geiriau

can

Mawrth y Cyntaf
Dewi Sant
Ar y Bryn
Owain Glyndwr


line

Caneuon i chi allu gwrando arnynt adref a'u dysgu

can Ser y Nadolig
Colli cyfle


line


Eisteddfod yr Urdd 2014

Canlyniadau Eisteddfod Cylch 08.03.14 - cliciwch yma

Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch - cliciwch yma

 

line

Eisteddfod yr Urdd 2013