Y Gymuned

 

henoed

Clwb yr Henoed
Croesawyd aelodau o Glwb yr Henoed i'r ysgol ar fore Dydd Iau Rhagfyr 20ed am sgwrs a chan a phaned. Bu disgyblion yr ysgol yn eu diddanu gyda rhai o ganeuon ein Sioe Nadolig. Diolch hefyd i Miss Awen a Miss Lynne am ganu eu deuawd unwaith eto.

mosaig

Cliciwch yma i weld lluniau Y Gymuned

 

 

Bookmark and Share